« KONGSVINGERREGIONEN SKAL VÆRE EN GRØNN DRIVKRAFT»

Norge er inne i et paradigmeskifte. Nedgang i oljenæringen, klimautfordringer og urbanisering krever nye vekstområder og bærekraftige løsninger. Da må Norge bruke naturressursene og kompetanse som er bygget opp gjennom generasjoner på nye måter.

Mens Vestlandet utforsker havrommet, ser Innlandet mulighetene i det grønne.

Glåmdalsregionen er Norges største skog- og potetregion og har bygget opp en av landets største ansamlinger av industri. Dette gir oss en unik kombinasjon av fornybare råvarer og bred kompetanse inne industri og bygg.

Allerede nå utvikler kompetansemiljø i regionen landets mest miljøvennlige bygg. Kompetanse og produkter som skal være med å skape fremtidens byer.

Ulike forskningsmiljøer jobber kontinuerlig med utvikling av nye prosesser og produkter: Flybensin og dyrefor av trevirke, og potetskall som erstatning for kunstig konserveringsmiddel i mat, viser bare litt av potensialet i vår grønne skattekiste. Forskning vi vil omsette til ny industri.

Vår region ligger tett på Oslo-området, og vi er et viktig knutepunkt mot Europa og Nord-Norge. Effektiv logistikk gir enklere og bedre godsavvikling – for regionens egne varer så vel som nasjonalt, skandinavisk og europeisk.

Totalt sett er Glåmdalsregionen godt rustet til å utvikle produkter og løsninger som kan bidra til godt liv både lokalt og globalt.

VI skal være en grønn drivkraft